Reklama
 
Blog | Věra Tydlitátová

Židi nás budou čipovat a Elvis mi chodí na jogurty

"Ej moja paranoia..." zpíval Jan Vodňanský v žertovné písni Od půl jednej do čtvrt na tři. Paranoia ovšem žádná legrace není, je to trýznivá duševní nemoc, něco opravdu strašného. Ale moderní, či snad postmoderní a internetová doba, dala této poruše zcela novou dimenzi. To co bylo dříve soukromým utrpením, stalo se svým způsobem mentální epidemií. Pro ilustraci nemusíme chodit daleko, jak se zdá, minimálně jeden takto postižený šmejdí přímo v diskusích pod mými články.

Paranoik nachází úlevu v tom, že se svěřuje se svým trápením každému, kdo je ochotný poslouchat, podrobně a dlouze vypráví o tom, že je pronásledován, sledován, jeho život je ohrožován a podobně. Znala jsem paní, která byla ochotna vzít si do bytu relativně cizí lidi jen proto, aby jim vyprávěla, že jí sousedka sype do kuchyně jakousi skrytou dírou, kterou vyvrtal sousedčin syn, tajemný hmyz. Ti brouci pak v noci lezou té paní do ucha a žerou jí mozek. Sousedka může páchat svůj rafinovaný atentát jen proto, že ti brouci jsou neviditelní, pocházejí z planety Orkos. Sousedka se synem prý podplatili děti, všechny příbuzné a přátele té paní, aby jí nevěřili, neposlouchali ji a nepomohli jí. Atd. Proto si ta paranoička zvala domů cizí lidi, kteří nemohli být "podplaceni" broukovými spiklenci. Jednou jí takováto "návštěva" ukradla z kredecne dva tisíce korun, které si ta paní schovávala na nájem.

S rozvojem internetu se paranoici dočkali mnohem širšího uznání. Nejen, že mohou svěřovat své trápení tisícům posluchačů, ale mohou komunikovat s širokou obcí podobně nemocných lidí a vzájemně se utvrzovat o své pravdě, poskytovat si útěchu a vzájemnou podporu. To, co je v případě jednotlivce podivínským bludem, stává se v masovém provedení teorií spiknutí. Již nejde o neviditelné brouky z planety Orkos, ale jde o tajemné struktury ovládající vlády světa a veškerou ekonomiku. Zlovolná bratrstva se scházejí a rozhodují o tom, kdy vypukne krize a kdy válka. Poslední krize byla údajně předem pečlivě připravená těmito spiklenci. Chystá se čipování všech lidí, vyhubení lidstva pomocí modifikovaných potravin atd. A zničení evropské civilizace bude následovat…

NWO

Fenomén teorií spiknutí je již studován a  popsán. Jde o poměrně moderní jev závislý na velkých možnostech novodobé komunikace, je zesílený neschopností mnoha lidí orientovat se v komplikovaném světě s jeho složitými technologiemi, odcizením, rozpadem tradičních hodnot a mimořádnými nároky na zvládnutí informací a nových poznatků i na výkon. V jistém smyslu mají paranoické bludy tohoto typu povahu náboženství se všemi příznaky sekty. Stejně jako náboženství nabízejí návod, jak se zorientovat ve složitém životě, i společenství stejně "věřících" stoupenců. A tak přestože  je moderní člověk mnohonásobně svobodnější než naši předkové, žije s pocitem, že je jeho život ovládán zvenčí. Proto se stále častěji objevují nejen jednotlivé články, ale dokonce celé weby, publikace a filmy, které přesvědčují čtenáře o všemocném vlivu sionismu, zednářstva, Mosadu, světového kapitálu, nebo tradičněji tajemných bytostí z jiné galaxie, které občas vyválejí kruhy v obilí, ale určitě mají na svědomí pád akcií. Jako ukázku této typické mentální nákazy si zde dovolím citovat z nového webu, který je zasvěcen jedné z paranoických fantazií:

Reklama

"Od Golgoty, tj. od nejstrašnějšího zločinu v dějinách lidstva, kdy byl Židy ukřižován Bohočlověk Ježíš Kristus, je svět rozdělen do dvou "táborů": prvním táborem je království Boží na zemi, pravá Církev Ježíše Krista, a ti, kdož k němu chtějí přináležet z hloubi duše své a cílevědomým úsilím o spásu, jsou ponoukáni k tomu, aby sloužili Bohu a Jeho Jednorozenému Synu celou svou myslí, s nejvyšším vypětím své vůle. Druhý tábor je královstvím Satanovým, jemuž jsou poddáni všichni ti, kdo se řídí neblahým vzorem svého vůdce a prarodičů, vzpírající se uposlechnout věčného zákona Božího a mnoho věcí podnikající bez ohledu na Boha, mnoho pak proti Bohu. Hlavním elementem tohoto zla v druhém táboře jsou především zavržení, Bohem prokletí Židé, kteří jako dítka ďábla páchají už po 2 000 let ty nejstrašnější zločiny proti Církvi a lidstvu."

Za pozornost stojí to, že paranoické bludy jsou sdílené zastánci naprosto protichůdného světonázoru, takže se o ně dělí nacisté s fašisty, komunisty i ultrakatolíky. Konspirační teorie mnohdy vytvářejí bulvární novináři a spisovatelé ve snaze přinést novou strhující "informaci," přilákat pozornost a zvýšit náklad a tím i zisk. Nebezpečnot takových blábolů není třeba přeceňovat, rozumný člověk snadno rozezná, že jde o byznys nebo patologický projev. Problémem ovšem je, dostanou-li se tyto bludy k někomu, kdo je již predisponován a rád se ke sdílené paranoie připojí. Pokud by ona stará paní měla tehdy internet, jistě by si rychle odvodila, že ony neviditelné brouky jí do kuchyně sypou zednáři… A hbitě by tento nesporný fakt sdělila lidstvu na některém bizarním webu…

……………………

Některé konspirační teorie

 • Všichni zavraždění američtí prezidenti  (Abraham Lincoln, James Abram Garfield, William McKinley, John Fitzgerald Kennedy) a kongresman Louis McFadden byli zavražděni proto, že kritizovali tehdejší peněžní systémy (úrok z tisknutí peněz, koncepci bankovního kreditu,…) resp. pozdější  federální rezervní systém, daň z příjmu fyzických osob atd. 
 • Virus HIV byl vytvořen záměrně v laboratořích  USA.
 • Američtí astronauté nepřistáli na Měsíci.
 • Elvis Presley nezemřel a žije v ústraní.
 • Vláda USA tají fakta o přistání mimozemšťanů v Nevadské poušti.
 • CIA je zapletená v globálním obchodu s drogami, ze kterého čerpá část příjmů na svůj chod.
 • Evropská, Africká, Jihoasijská a Severoamerická unie jsou předstupně jedné světové vlády.
 • Americký vládní úřad FEMA se připravuje na masívní likvidaci tamní střední třídy a disentu  přesunutím jejich členů do pro tento účel zbudovaných koncentračních táborů.
 • Sametová revoluce v Československu byla předem domluvena a řízena KGB a STB, respektive Mosadem.  
 • Smrt princezny Diany nebyla nehoda.
 • Vládnoucí elity v (domněle) demokratických zřízeních záměrně manipulují voliče k znechucení a apatii.
 • Útoky 11. září zosnovala americká vláda nebo Mosad.
 • Armáda USA tajně vyvíjí způsoby vedení geofyzikální války,  má též program modifikace počasí.  
 • Google se podílí na masívním špehování globální internetové populace.
 • Americký REAL ID Act je předzvěstí čipové totality.  
 • Raketová základna v Polsku a radar v Česku je součástí amerického plánu pro napadnutí Ruska.
 • Současný americký kosmický program zahrnuje zbraně ve vesmíru, které budou použity k dominanci USA na oběžné dráze Země.
 • Beslanský masakr a jiné teroristické útoky byly zorganizovány ruskou tajnou službou.
 • Protokoly sionských mudrců údajně zveřejňují tajné židovské plány na ovládnutí světa.
 • Bolševická revoluce v Rusku je dílem světového židovstva.
 • Jurij Gagarin nebyl prvním člověkem na oběžné dráze, eventuálně vůbec ve vesmíru nebyl.
 • Vědci pod tlakem ekologistů se spikli s politiky a zveličují rizika možného globálního oteplování.

………………………. 

Obrázek nazvaný "Vítejte v Novém světovém řádu" je převzatý z jenoho z extrémistických webů propagujících mimo jiné hlouposti také teorii spiknutí.