Reklama
 
Blog | Věra Tydlitátová

Zatímco se politici perou, vznikla organizace mladých nacistů

3. března ministerstvo vnitra vedené Ivanem Langerem, tím, který ještě nedávno dělal ramena na Dělnickou stranu, zaregistrovalo občanské sdružení s názvem Dělnická mládež. Vstoupit do této mládežnické odnože Dělnické strany může každý občan ve věku 15 až 35 let. Nová organizace byla podle všeho zamýšlena jako jakýsi záchranný člun pro případ, že by soud Dělnickou stranu rozpustil. Na druhé straně se ovšem ani nelze divit, že Dělnická strana pečuje o dorost, vždyť také jiné autoritativní strany dbaly na odchov loajální mládeže a zakládaly organizace typu Hitlerjugend, Komsomolec nebo Pionýr.

Oficiální stránky Dělnické mládeže (upozorňuji, že musíte sjet na spodní polovinu strany, kde teprve články začínají) nám nabízejí slova plná ideálů a mladického nadšení:   

"Kulturní revoluce probíhá už nyní v srdcích mladých aktivistů, kteří na rozdíl od starší generace nejsou zatíženi materialismem a duševním otroctvím, způsobeným mocí kapitálu a korporací napříč celou společností. Nenávisti k současnému systému je schopen člověk pouze nezkažený a nepoznamenaný závislostí. Tato nenávist je přirozenou obranou proti systému lží a materiálního vysávání lidí, doprovázeného permanentním otupováním a likvidací základních lidských práv a svobod." (Matyáš Sombati)

 

21. března měli mládežníci v Brně ustavující sjezd, kde také schválili svůj program. Při četbě jeho dvaceti sedmi bodů tuhnou rysy. Vedle zdánlivě ušlechtilých, ale populistických a prázdných proklamací, o jejichž reálném naplňování se nic nedozvíme, jsou v programu také body, které nezakrytě odkazují na nacismus a jeho ideologii: PROGRAM DM Předsedou DM byl zvolen Martin Zbela, který je zároveň šéfredaktorem Dělnických listů. Tam také vyhrožuje:

sjezd dm

"Dělnická strana je extrémní stranou z pohledu každého stoupence tohoto režimu, protože nehodlá přistoupit na pokračování zadlužování lidí, politiku bank a závislosti na západním kapitálu. Nehodláme tancovat, jak spekulant a lichvář zapíská.
 
Tento systém my chceme zničit a obnovit politickou, kulturní a ekonomickou suverenitu národa. Je více než jasné, že všichni odpovědní za zločiny uplynulých dvaceti let budou povoláni k soudu a přísně potrestáni za hospodářskou a protinárodní kriminalitu. Bude je soudit národně socialistický stát a jeho lid, jehož hodnotou nebudou peníze a burza, ale plnohodnotný a důstojný život ve prospěch vlasti a národa!"
(13. 3. 2009 Dělnické listy/Národní odpor)

Reklama

 

Místopředsedkyní se stala Lucie Šlégrová, ta která se proslavila protiromskou provokací v Janově a jejíž portrét jakožto nyní již slavné hrdinky a sexuálního symbolu Dělnické strany zdobí záhlaví webových stránek DM, a Matyáš Sombati, otevřený propagátor myšlenky národního socialismu: IDEA 17/3/09

 

dm 

Předpokládám, že i mezi takzvanými intelektuály se vynoří spousta přemoudřelých soudů o nevinnosti, neškodnosti nebo nevýznamnosti takového mladického blouznění. Politici dnes mají jiné starosti, před pár minutami padla vláda. A policie jaksi váhá. Není nikdo, kdo by zavolal: "Tak už dost!" Myslím, že nás čekají docela zajímavé časy.

V Brně byla ustavena Dělnická mládež, odnož DS